აირჩიეთ რა ფორმით გსურთ მონაწილეობის მიღება :
ჩვენი ბენეფიციარები

ადამიანები, ვისაც, ამ ეტაპზე სჭირდება თქვენი დახმარება

სერგი ოთიაშვილი, 32 წლის

by ანიტას ფონდი

, ბელორუსია

♥ #ანიტას_სახელით ♥

შეგროვებულია :
0.10%
320,170 
მიზანი
320 
შეგროვდა

სალომე ხარებავა, 28 წლის

by ანიტას ფონდი

, თურქეთი

♥ #ანიტას_სახელით ♥

შეგროვებულია :
0.71%
27,535 
მიზანი
0
დღე დარჩა
195 
შეგროვდა

სალომე კვარაცხელია, 30 წლის

by ანიტას ფონდი

საქართველო, საქართველო

♥ #ანიტას_სახელით ♥

შეგროვებულია :
0.05%
144,000 
მიზანი
70 
შეგროვდა

რევაზ აბუთიძე, 8 წლის

by ანიტას ფონდი

, საქართველო

♥ #ანიტას_სახელით ♥

შეგროვებულია :
2.10%
6,000 
მიზანი
126 
შეგროვდა
სიახლეები

სიახლეები ანიტას ფონდის სამყაროდან