აირჩიეთ რა ფორმით გსურთ მონაწილეობის მიღება :
ჩვენი ბენეფიციარები

ადამიანები, ვისაც, ამ ეტაპზე სჭირდება თქვენი დახმარება

შალვა ჭაუტიძე, 27 წლის

by ანიტას ფონდი

, საქართველო

♥ #ანიტას_სახელით ♥

შეგროვებულია :
0.09%
54,000 $
მიზანი
46 $
შეგროვდა

სერგი ოთიაშვილი, 32 წლის

by ანიტას ფონდი

, ბელორუსია

♥ #ანიტას_სახელით ♥

შეგროვებულია :
0.10%
320,170 $
მიზანი
320 $
შეგროვდა

სალომე კვარაცხელია, 30 წლის

by ანიტას ფონდი

საქართველო, საქართველო

♥ #ანიტას_სახელით ♥

შეგროვებულია :
0.06%
144,000 $
მიზანი
80 $
შეგროვდა

რევაზ აბუთიძე, 8 წლის

by ანიტას ფონდი

, საქართველო

♥ #ანიტას_სახელით ♥

შეგროვებულია :
2.10%
6,000 $
მიზანი
126 $
შეგროვდა
სიახლეები

სიახლეები ანიტას ფონდის სამყაროდან