ბენეფიციარები

ნატალი ართმელაძე, 11 თვის

ავტორი: ანიტას ფონდი

, თურქეთი

♥ #ანიტას_სახელით ♥

შეგროვდა :
0.49%
63,595 
საჭიროა
311 
შეგროვდა

ნანო ხანთაძე, 7 წლის

ავტორი: ანიტას ფონდი

, გერმანია

 ♥ #ანიტას_სახელით ♥

შეგროვდა :
0.05%
223,242 
საჭიროა
110 
შეგროვდა

მილა ჯაფარაშვილი, 10 თვის

ავტორი: ანიტას ფონდი

, გერმანია

♥ #ანიტას_სახელით ♥

შეგროვდა :
0%
3,000 
საჭიროა
შეგროვდა

მზევინარ რევაზიშვილი,  51 წლის

ავტორი: ანიტას ფონდი

, თურქეთი

♥ #ანიტას_სახელით ♥

შეგროვდა :
0%
204,705 
საჭიროა
შეგროვდა

მარინე ხოხაშვილი, 62 წლის

ავტორი: ანიტას ფონდი

, ინდოეთი

♥ #ანიტას_სახელით ♥

შეგროვდა :
0%
15,000 
საჭიროა
შეგროვდა

მარიამ მერაბიშვილი, 3 წლის

ავტორი: ანიტას ფონდი

აჯიბადემი, თურქეთი

♥ #ანიტას_სახელით ♥

შეგროვდა :
0.05%
263,220 
საჭიროა
128 
შეგროვდა

მარიამ გოქაძე, 2 წლის

ავტორი: ანიტას ფონდი

, გერმანია

♥ #ანიტას_სახელით ♥

შეგროვდა :
0.13%
18,638 
საჭიროა
25 
შეგროვდა

მამა იოანე წკეპლაძე

ავტორი: ანიტას ფონდი

, თურქეთი

♥ #ანიტას_სახელით ♥

შეგროვდა :
0.76%
147,771 
საჭიროა
1,118 
შეგროვდა

მათე ტაბატაძე, 3 თვის

ავტორი: ანიტას ფონდი

, თურქეთი

♥ #ანიტას_სახელით ♥

შეგროვდა :
0%
32,400 
საჭიროა
შეგროვდა

ლევან ქოქუაშვილი, 30 წლის

ავტორი: ანიტას ფონდი

, საქართველო

♥ #ანიტას_სახელით ♥

შეგროვდა :
2.77%
3,000 
საჭიროა
83 
შეგროვდა

ლევან დოლიძე, 25 წლის

ავტორი: ანიტას ფონდი

ბათუმი, საქართველო

♥ #ანიტას_სახელით ♥

შეგროვდა :
0%
5,000 
საჭიროა
შეგროვდა

ლაშა ხუციშვილი, 10 წლის

ავტორი: ანიტას ფონდი

, თურქეთი

♥ #ანიტას_სახელით ♥

შეგროვდა :
0.01%
380,800 
საჭიროა
30 
შეგროვდა

ლაშა ქურხული, 24 წლის

ავტორი: ანიტას ფონდი

, უკრაინა

♥ #ანიტას_სახელით ♥

შეგროვდა :
0.95%
15,840 
საჭიროა
151 
შეგროვდა

ლაშა მერკვილაძე, 53 წლის

ავტორი: ანიტას ფონდი

, საქართველო

♥ #ანიტას_სახელით ♥

შეგროვდა :
0.01%
16,328 
საჭიროა
შეგროვდა

ლამარა ავლოხაშვილი, 56 წლის

ავტორი: ანიტას ფონდი

, საქართველო

♥ #ანიტას_სახელით ♥

შეგროვდა :
0.11%
8,500 
საჭიროა
შეგროვდა

კარლი ჯაფარიძე, 2 წლის

ავტორი: ანიტას ფონდი

, თურქეთი

♥ #ანიტას_სახელით ♥

შეგროვდა :
0.06%
311,653 
საჭიროა
172 
შეგროვდა