ფონდის რეკვიზიტები

მიმღები ანიტას ფონდი

GE27BG0000000162604916
GE98TB7919036080100007
GE18LB0115180918327000
GE83KS0000000360803627
საქველმოქმედო ნომერი (ჯეოსელი,მაგთი,ბილაინი) 0901701539

GE27BG0000000162604916